AFROTURK IMPACT INVESTOR B-CORP

COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS !

ORTAK YÖNETİCİLER

AFROTURK yönetim mekanizması tarafımızca geliştirilmiş emsalsiz kazan-kazan ve Yönetici Ortaklık (PAMs) anlayışı üzerinde işlemektedir. Yürütülmesine karar verilmiş sosyo-iktisadi bir proje; ilgili danışma komitesi yöneticileri ve projenin gerçekleştirileceği ülke temsilcisi tarafından yürütülür. Bu bağlamda proje koordinasyon ekibi eşit hak, kar payı ve sorumluluklara sahiptirler. Proje sonuçlandığında net karın % 20 si bu ekip arasında eşit olarak bölüşülürken geriye kalan % 20 diğer komite Yönetici Ortakları (PAMs) arasında aynı eşitlik ilkesiyle paylaşılmaktadır.

Proje paydaşları fizibilite ve ar-ge çalışmalarının masraflarını da eşit olarak karşılamaktadırlar. Bu maliyetler projenin toplam maliyet kalemine aynı şekilde yansıtılır.

Yönetici Ortak yani PAMs seçim kriterlerimiz aşağıda özetlenmiştir:

1. Universite diploması

2. En az 2 yabancı dile vakıf olması

3. Alanaında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması

4. Geçmişine dair kriminal bir vukuatının olmaması

5. Yerelindeki hükümet, kanaat liderleri, üst düzey bürokrasi ve STK’lar ile iyi ilişkiler içinde olması

6. Telefon, pratik toplantı, internet gibi ofis imkanına sahip olması

7. US$ 5,000 ortaklık payı yatırması yada AfroTurk’e eş miktarda hizmet/karlılık sağlamış olması

Yatırım odaklı bir proje söz konusu olduğunda proje destinasyonunda yürütücü PAMs lerin hissedarı olduğu firma kurulmakta ve bu firmalar Etki Yatırımclığı prensibiyle çalışmaktadırlar.

Site içi arama
RENK, IRK VE DİN KONULARIYLA ASLA İLGİLENMİYORUZ !

 

 

İçerik -

: Omn Portal

AFROTURK FACEBOOK PAGE