AFROTURK IMPACT INVESTOR B-CORP

COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS !

DLC KONTRATI

A)     KONTRATIN AMACI

Bu anlaşma Akreditif (LC) metninide içerecek şekilde ihracatçı ve ithalatçı arasındaki altın ticaretinin tüm temel şartlarını içermektedir.


B)      TARAFLAR

1-      İHRACATÇI:

a)      Adı:

b)      İletişim Detayları:

c)       Altın İhracat İzin Lisansının Sayı ve Geçerlilik Tarihi:

d)      Banka Detayları:

         -Banka Adı:

         -Hesap Adı/IBAN Nosu:

         -Şube:

         -SWIFT Kodu: 

2-      İTHALATÇI:

a)      Adı:

b)      İletişim Detayları:

c)       Yetkili İthalat/Borsa Aracısı

          -Adı:

          -İletişim Detayları:

          -Borsa Istanbul/Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Numarası:

d)      Banka Detayları

         -Bankanın Adı:

         -Hesap Adı/IBAN Nosu:

         -Şube:

         -SWIFT Kodu:


C)      ÜRÜN SPESİFİKASYON VE DETAYLARI

1-      22- 23 KARAT ……….ORIJINLI KÜLÇE YADA TAKOZ ALTIN

2-      Minimum % 92 saflıkta

3-      Max % 96 saflıkta

4-      Toplam Net Ağırlık: …………………..kilogram

5-      Toplam Net Ağırlık Toleransı: +/- 5 %

6-      Külçe/Takozların Toplam Sayısı: ……………. Adet

7-      Herbir Külçe/Takozun Ağırlığı: 1 kilogram/adet

8-      Resmi mühürlü metal kasalar içine konacaktır 


D)     TEMEL INKOTÖRMLER

1-      Teslim: Cost And Insurance (CIF) Istanbul

2-      Ödeme: 100% Görüldüğünde Ödemeli Akreditif


E)      TEMEL ŞARTLAR

1-     İhracatçı kendi ülkesinin yasal altın ihracatı kural ve kanunlarına % 100 riayet edecek olup; izin ve tam dükümantasyondan mesuldür.

2-     İthalatçı kendi ülkesinin yasal altın ithalatı kural ve kanunlarına % 100 riayet edecek oluıp; izin ve tam dökümantasyondan mesuldür.

3-     Tüm taraflar kendi ülkelerinin dökümantasyon süreci maliyetlerini karşılamakla mesuldür


F)      TARAFLARIN TAM SORUMLUKLA UYACAKLARI İŞLEM SÜREÇLERİ

1-      Taraflar bu anlaşmayı imzalarlar

2-     İthalatçı ve ihracatçı bankaları bu anlaşmayı ve -G-maddesinde verilen draft akreditif metnini onaylarlar

3-      İthalatçının bankası ihracatçı bankasına akreditifi yollar

4-      İhracatçı:

a)     Tüm maliyetleri karşılayarak, ayar evi raporunu ve resmi altın ihracat prosedürlerini gerçekleştirmesi için anlaşmanın konusu olan altın konsinyesini kendi ülkesindeki devlet darphanesine teslim eder.

b)     İhracatçı ülkesinin altın ihracat yetkili devlet kuruluşu altın konsinyesini aşağıdaki evraklarla birlikte nakliyeci firmaya teslim eder:

          -Merkez bankası ve/yada altın ihracatından sorumlu devlet kurumu onaylı altın ihracatçı belgesi

           - Merkez bankası ve/yada ihracat yetkili devlet kurumu onaylı 3 nüsha orjinal fatura

           -Merkez bankası ve/yada ihracat resmi devlet kurumunun 3 nüsha ayarevi raporu

            -Merkez bankası ve/yada ihracat resmi devlet kurumu onaylı 3 nüsha çeki listesi

            -Merkez bankası ve/yada ihracat resmi devlet kurumu onaylı 3 nüsha menşe şehadetnamesi

             -Nakliye Bedeli Ödenmiştir ibareli 2 nüsha 3/3 ful set Havayolu Taşıma Konşimentosu

              - Fatura değerinin % 110'u ederinde ve Türkiye'de ödemeli ibareli, kurumsal kargo sigorta kloslarını (A), savaş ve grev kloslarını ihtiva eden 2 nüsha sigorta poliçesi

5-      İthalatçı:

a)     İthalatçının Borsa Istanbul/Altın Borsası ithalat-işlemleri yetkili acentası aşağıdaki belgeleri temin eder:

           - Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Müdürlüğü'nün tüm taraflara deklere edilmek suretiyle bu akreditifin nakit ödeme noktasında gereken nihai ayar raporu

6-      Bankalar bahsi geçen evrakları birbirine yollar

7-      Ithalatçı bu nakit teminatlı akreditifi ihracatçıya MT103 nakit transfer formatıyla serbest bırakır 


G)     AKREDİTİF DRAFTI

Aşağıdaki akreditif draftı bankacılık dili olan İngilizceyle yazılmış olup; hem ihracatçı hemde ithalatçı bankalarca mutlak kabul ve teyid edilmiş olmalıdır

20/DOCUMENTARY CREDIT NUMBER:………………………………….

27/SEQUENCE OF TOTAL: 1/1

31C/DATE OF ISSUE: ……………………………..

31D/DATE AND PLACE OF EXPIRY: ……………………………………

32B/CURRENCY CODE & AMOUNT:…………………………………………

40A/FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: IRREVOCABLE

40/E APPLICABLE RULES: UCP LATEST VERSION

41D/AVALIABLE WITH…BY…: ANY BANK, 100% AT SIGHT

43P/PARTIAL SHIPMENTS: ALLOWED

43T/TRANSHIPMENTS: ALLOWED

44C/LATEST DATE OF SHIPMENT: ……………..

44D/ PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE:…………….

44F/ PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION: ISTANBUL-REPUBLIC OF TURKEY

45A/ DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES: 22  to 23 CARATS GOLD BAR OR BULLION

1-      Minimum 92%

2-      Max 96 %

3-      Total Net Weight …………………..kilograms

4-      Total Net Weight Tolerance: +/- 5 %

5-      Total Number of Bars/Bullions: ……………. Piece

6-      Weight of Bar or Bullion Per Piece: 1 kilogram/piece

7-      Packing in officialy stamped trunk boxes

8-      Delivery Incoterm is Cost And Insurance (CIF) Istanbul

46A/ DOCUMENTS REQUIRED

1-      Exporter’s valid Gold Export Licence approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit

2-      Signed Commercial Invoice approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit in Triplicate

3-      Assay Labratory report from origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit

4-      Packing List approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit in Triplicate

5-      Certificate of Origin approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit in Triplicate

6-      Full set of 3/3 clean “On Board” Airway Bill of Loading with 2 non-negotiable copies made out to the order of ………………………..Bank marked “Freight Prepaid” and notify the applicant.

7-      Insurance Policy or certificate in duplicate endorsed in blank with claims payable in Turkey for 110 % (percent) of commercial invoice value covering institute cargo clauses (A), institute war clauses and institute strike clauses

8-      Turkish Treausary Ministry’s Minting House’s final assay report which should be declared to all parties for the liqudiation of this LC

47A/ ADDITIONAL CONDITIONS:

1-      Unless otherwise stated all documents required to be presented shall be in English

2-      Below documents must be provided and sent by gold exporter

          -Exporter’s valid Gold Export Licence approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit

          -Signed Commercial Invoice approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit in Triplicate

           -Assay Labratory report from origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit

           -Packing List approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit in Triplicate

           -Certificate of Origin approved by origin’s Central Bank and/or authorised department in regards of gold exportation permit in Triplicate

           -Full set of 3/3 clean “On Board” Airway Bill of Loading with 2 non-negotiable copies made out to the order of ………………………..Bank marked “Freight Prepaid” and notify the applicant.

            -Insurance Policy or certificate in duplicate endorsed in blank with claims payable in Turkey for 110 % (percent) of commercial invoice value covering institute cargo clauses (A), institute war clauses and institute strike clauses

3-      All above documents listed in above article 2 must be presented by beneficary’s bank to issuer bank of this LC within 21 days after the date of shipment but within the validity of the credit

4-      All bank charges are for account of beneficiary except LC issuing bank charges

5-      Below documents must be provided and sent by importer:

         -Turkish Treausary Ministry’s Minting House’s final assay report which should be declared to all parties for the liqudiation of this LC

6-      All above documents listed in above article 5 must be presented by importer’s bank to beneficiary’s bank within 10 days after the arrival of the product to Istanbul but within the validity of the credit

7-      Transport charges from Istanbul Airport Cargo/Customs department to Turkish Treausary Ministry’s Minting House belong to importer who is the applicant of this LC

8-      Insurance charges Istanbul Airport Cargo/Customs department to Turkish Treausary Ministry’s Minting House belong to importer who is the applicant of this LC

9-      Turkish Treausary Ministry’s Minting House assay report and related local charges belong to importer who is the applicant of this LC

49/CONFIRMATION INSTRUCTIONS: Without

50/APPLICANT: ……………………………………./Turkey

59/BENEFICIARY:………………………………….

78/INSTRUCTIONS TO THE PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK:

1-      All documents must be sent by courier service in 1 lot

2-      Issuer and Beneficiary banks remit by TT upon receipt of documents and confirmation that the terms of credit have been complied with


H) TARAFLARIN İMZALARI

RENK, IRK VE DİN KONULARIYLA ASLA İLGİLENMİYORUZ !

 

 

-

: Omn Portal

AFROTURK FACEBOOK PAGE