AFROTURK IMPACT INVESTOR B-CORP

COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS !

EMTIA TICARETİ

EMTIA TICARETI GAMLARIMIZ

SEGMENTLER

1) Ticari Karlılık

  • Al/Sat
  • Yatırım

2) Sermaye Lojistiği

  • Offshoring
  • Safe Keeping

3) Emsalsiz ve Prestijli Koleksyonerlik

  • Müzayede
MALTA SIERRA LEONE HINDISTAN
YES-G LLC MALTA AFROTURK SIERRA LEONE LTD JITENDRA IMPEX

RENK, IRK VE DİN KONULARIYLA ASLA İLGİLENMİYORUZ !

 

 

-

: Omn Portal

AFROTURK FACEBOOK PAGE